Bež’te živi – idu mrtvi!

Kad god sam seo za moju plavu razvaljenu stolicu i počeo da lupam po musavoj tastaturi izšutiranog Pentijuma četiri pred...